KİŞİSEL GELİŞİM

Güdüleme Nedir?

Hepimizin hayatta görevleri, hedeflediği hayalleri ve üstlendiği sorumlulukları var. Gündelik hayatın karmaşasında bunları gerçekleştirecek gücü kendimizde bulamayabiliriz. Pes etmek…